Ponúkané služby


 • komplexné audítorské služby
 • spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • vyhotovenie daňových priznaní k dani z príjmov F.O. a P.O.
 • vedenie mzdovej agendy
 • komplexné podnikateľské a právne poradenstvo
 • finančné analýzy

Kontakty


 • Anna Krajčíková
 • audítor, daňový poradca
 • a.krajcikova@ekobilanz.sk
 • Pavel Krajčík
 • p.krajcik@ekobilanz.sk

Adresy kancelárií


 • EKOBILANZ s.r.o.
 • Mýtna 42
 • 811 05 Bratislava
 • ekobilanz@ekobilanz.sk
 • EKOBILANZ s.r.o.
 • Pražská 11
 • 811 04 Bratislava
 • ekobilanz@ekobilanz.sk